zasada podobieństwa gestalt

Podobieństwo - jak wpasować się w grupę?

Gestalt (kształt) to niemieckie słowo, które ma olbrzymie znaczenie...

Więcej