Czym jest projektowanie zorientowane na użytkownika?

Projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD – User-Centered Design) to podejście do projektowania interakcji na linii człowiek – komputer, w którym potrzeby i wymagania, a nawet ograniczenia użytkownika są badane w sposób szczegółowy na każdym etapie procesu projektowego.

UCD charakteryzuje się wieloetapowością w rozwiązywaniu problemów. Proces tworzenia składowych projektu wymaga od developerów analizy oraz przewidywania w zakresie sposobu wykorzystania przez użytkowników danego produktu.

Etapy projektowania zorientowanego na użytkownika

Proces projektowania zorientowanego na użytkownika składa z się z czterech etapów, które są powtarzane cyklicznie, w celu osiągnięcia zaplanowanych wymagań.

1. Analiza kontekstu użytkownika – faza ta polega na zebraniu informacji na temat planowanego systemu, jego potencjalnych użytkownikach i ich celach, a także o środowisku technicznym oraz organizacyjnym. Dane te pozyskiwane są za pomocą wywiadów oraz spotkań z użytkownikami, kwestionariuszy i obserwacji. W oparciu o te badania tworzony jest raport kontekstu.

2. Analiza i dokumentacja wymagań – na podstawie pozyskanych danych projektanci przygotowują scenariusze związane z użytkowaniem serwisu, a także persony (są to sylwetki przykładowych użytkowników).

3. Projektowanie serwisu – obejmuje ono różne czynności, od budowania struktury informacji po pierwsze szkice i mockupy. Jednym z procesów jest tzw. Card Sorting, badanie które pozwala na pogrupowanie oraz stworzenie struktury serwisu w sposób zrozumiały dla użytkownika. Wyniki badań prezentowane są w postaci mapy strony, zawierającej strukturę serwisu z nazwami poszczególnych kategorii. Na podstawie tej struktury zostaje przygotowana makieta poszczególnych widoków interfejsu, które na kolejnym etapie zostaną przetestowane przez użytkowników.

4. Ewaluacja – w tej fazie przeprowadzane są pierwsze testy z udziałem użytkowników na makiecie strony. Badanie to dostarcza cennych informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkowników po serwisie. Dzięki niemu uzyskamy odpowiedź na pytanie czy potrafią oni wykonać zadania, które przewidziane są w raporcie kontekstu. Wyniki tych testów trafiają do raportu, stanowiącego podstawę do wprowadzenia usprawnień makiety.

ucd
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments