poniedziałek, Październik 14, 2019
Organiczny interfejs użytkownika (OUI – organic user interface) to taki interfejs, który może aktywnie bądź pasywnie zmieniać kształt w oparciu o analogowe dane wejściowe, a zatem nie jest on płaski. Te analogowe dane wejściowe wprowadzane...
Interfejs użytkownika jest to część systemu lub aplikacji, która odpowiedzialna jest za komunikowanie się z użytkownikiem. Dzięki interfejsowi możliwa jest współpraca użytkownika z oprogramowaniem danego komputer. Interfejs użytkownika (UI) i jego rodzaje Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje...
user experience
W roku 1993 Don Norman, profesor psychologii poznawczej i nauk komputerowych, pracując w Apple Computers, nazwał siebie Architektem User Experience. Od tej chwili zaczął formować kamienie milowe UX. User experience to najprościej ujmując, dziedzina oparta...