Interfejs użytkownika jest to część systemu lub aplikacji, która odpowiedzialna jest za komunikowanie się z użytkownikiem. Dzięki interfejsowi możliwa jest współpraca użytkownika z oprogramowaniem danego komputer.

Interfejs użytkownika (UI) i jego rodzaje

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje interfejsów użytkownika:
1. Interfejs tekstowy – w tym przypadku komunikacja odbywa się w trybie tekstowym. Najczęściej jest ona ograniczona do 80 kolumn znaków ASCII, które ułożone są w 25 liniach. Ta ograniczona liczba elementów możliwych do wyświetlenia jednocześnie na ekranie, wpływa na jego funkcjonalność.

Interfejs użytkownika oparty na tekście
Interfejs użytkownika oparty na tekście

W przypadku interfejsu tekstowego można wyróżnić dwa tryby pracy:

komunikację odbywającą się za pośrednictwem wiersza poleceń – z zasady wymagana jest od użytkownika znajomość poleceń, obowiązujących w danym systemie językowym;

komunikację obywającą się za pośrednictwem tzw. trybu pseudograficznego, w którym bazowe kontrolki trybu graficznego budowane są z wykorzystaniem znaków ASCII. To rozwiązanie nadal stosowane jest w systemach bankowych oraz innych instytucjach, w których wymagane jest szybkie przetwarzanie danych.

2. Interfejs graficzny – w tym przypadku komunikacja odbywa się z wykorzystaniem urządzenia wskazującego, np. myszki, pióra świetlnego czy wskaźnika dotykowego. Wówczas za pomocą kursora wybierane jest na ekranie interesujące użytkownika polecenie. Ten rodzaj interfejsu daje dużo większe możliwości niż tryb pseudograficzny, chociażby z tego względu, że na ekranie trybu graficznego można umieścić większą liczbę informacji, kontrolek lub grafik.

Proces tworzenia UI
Proces tworzenia UI
Summary
Czym jest Interfejs użytkownika i jego poszczególne rodzaje?
Article Name
Czym jest Interfejs użytkownika i jego poszczególne rodzaje?
Description
Interfejs użytkownika jest to część systemu lub aplikacji, która odpowiedzialna jest za komunikowanie się z użytkownikiem. Dzięki interfejsowi możliwa jest współpraca użytkownika z oprogramowaniem danego komputer.
Author
Publisher Name
ux-info.pl
Publisher Logo