Organiczny interfejs użytkownika (OUI – organic user interface) to taki interfejs, który może aktywnie bądź pasywnie zmieniać kształt w oparciu o analogowe dane wejściowe, a zatem nie jest on płaski. Te analogowe dane wejściowe wprowadzane są bezpośrednio przy pomocy fizycznych gestów, tak więc są przeciwieństwem do tradycyjnych sposobów, opartych na użyciu wskaźnika kierowanego za pomocą myszy.

Kiedy powstał organiczny interfejs użytkownika?

Choć określenie „organiczny interfejs użytkownika” oficjalnie funkcjonuje od 2008 roku to tak naprawdę koncepcje oraz prototypy urządzeń charakteryzujących się tego typu interfejsem istniały już wcześniej.

Słowo „organiczny” w odniesieniu do interfejsu użytkownika pochodzi od „architektury organicznej” i ma oznaczać wykorzystanie naturalnej formy w celu projektowania lepiej przystosowanego interfejsu do tak zwanej ekologii człowieka. Określenie to nawiązuje także do elektroniki organicznej, która oparta jest na związkach węgla.

oui - elastyczny interfejs philips fluid
oui – elastyczny interfejs philips fluid

Organiczny interfejs użytkownika i jego typy

Generalnie można wyróżnić trzy typy organicznych interfejsów użytkownika:

1. Giętkie (czyli deformowalne) – podczas ich użytkowania deformacja kształtu jest podstawową metodą wprowadzenia danych wejściowych z wykorzystaniem interfejsu. Takie giętkie ekrany mogą być też stymulowane przez rzeczywistość wirtualną.

2. O niestandardowym kształcie – fizyczny kształt tych niedeformowanych wyświetlaczy dostosowany jest do lepszego wspierania głównej funkcji interfejsu. Takie ekrany mogą przyjmować kształty cylindrów, sfer, a nawet przedmiotów codziennego użytku.

3. Dynamiczne, in. kinetyczne – ekrany te o programowalnym kształcie kontrolowane są przez algorytm komputerowy. Mogą one aktywnie dostosowywać się do formatu danych, fizycznego kontekstu użytkownika bądź też funkcji interfejsu.

Interakcja z organicznym interfejsem użytkownika

Sposoby interakcji z organicznym interfejsem użytkownika w różny sposób mogą nawiązywać do używania graficznych interfejsów użytkownika. W niedalekiej przyszłości, OUI wezmą „udział” w dialogu z użytkownikiem, wykorzystując aktywną zmianę swej formy. OUI posiada zwiększone możliwości w zakresie multitaskingu, które związane są z użyciem wyświetlaczy różnych kształtów i do różnych czynności.

OUI - LinkedIn Rolodex
OUI – LinkedIn Rolodex
Summary
Czym jest Organiczny interfejs użytkownika (OUI)?
Article Name
Czym jest Organiczny interfejs użytkownika (OUI)?
Description
Organiczny interfejs użytkownika (OUI – organic user interface) to taki interfejs, który może aktywnie bądź pasywnie zmieniać kształt w oparciu o analogowe dane wejściowe, a zatem nie jest on płaski.
Author
Publisher Name
ux-info.pl
Publisher Logo